Foredrag

 

Foredrag på engelsk

Per Nyborg:

22 juni 2005, Bologna-prosessen fra Berlin to Bergen, Kontaktmøte, Universitetet i Stavanger PowerPoint

29. november 2004, ”Sentrale utviklingstrekk i UH-sektoren, nasjonalt og internasjonalt”, UHRs Dekanskole
 

24. mai 2004, "Den siste utviklingen i Bologna-prosessen", UHR Representantskapsmøte, Volda
 

22. mars 2004, "Bologna-prosessen – hva skjer i Europa?", Internasjonalt studentforum, Oslo PowerPoint
 

15.-16. mars 2004, "Bologna-prosessen, den europeiske kvalitetsreformen i høyere utdanning", Internasjonalisering av norsk helseutdanning, Høgskolen i Oslo  PowerPoint